-   7,8 & 9 Αυγούστου 2009 : Πολιτιστικές εκδηλώσεις ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2009.

-   14 Δεκεμβρίου 2008 : Ετήσια Γενική Συνέλευση και διενέργεια εκλογών.

-   29 Οκτωβρίου 2008 : Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας

-   8,9 & 10 Αυγούστου 2008 : Πολιτιστικές εκδηλώσεις ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2008.

-   4 Ιουνίου 2008 : Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας

-   8 Φεβρουαρίου 2008 : Ετήσια εκδήλωση του συλλόγου μας.

-   20 Ιανουαρίου 2008 : Ετήσια Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας.

-   06 Ιανουαρίου 2008 : Διοργάνωση της τελετής των Θεοφανείων στον Μούρτο.

-   8 & 10 Οκτωβρίου 2007 : Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας και δημιουργία Τράπεζας αίματος του συλλόγου μας.

-   10,11 και 12 Αυγούστου 2007 : Πολιτιστικές εκδηλώσεις ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2007.

-   30 Ιουλίου 2007 : Ο Σύλλογος μας πήρε μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις των Αγίων Αποστόλων μοιράζοντας το πρώτο φύλλο της εφημερίδας μας.