-   Ο Σύλλογος μας ιδρύθηκε το 1980 από πρωτοβουλία των εν Αθήναις συγχωριανών μας. Την προσωρινή διοικούσα επιτροπή του συλλόγου μας αποτελούσαν:

Πρόεδρος :         Κων/νος Ι.Μπρούτας,

Αντιπρόεδρος : Αντώνιος Λ.Τσάντζαλος,

Γ.Γραμματέας :  Φώτιος Κ.Λέτσας,

Ταμίας :               Ευάγγελος Απ.Βδουκάκης,

Μέλος :                Γεώργιος Π.Τσιλιγιάννης.

Διαβάστε την ιδρυτική διακήρυξη του συλλόγου.

 

-   Την 12η Απριλίου 1981 έγιναν εκλογές για πρώτη φορά και το Δ.Σ. που προέκυψε είχε ως εξής:

Πρόεδρος :         Κων/νος Ι.Μπρούτας,

Αντιπρόεδρος : Χρυσούλα Πλατανιά,

Γ.Γραμματέας :  Φώτιος Κ.Λέτσας,

Ταμίας :               Ευάγγελος Απ.Βδουκάκης,

Μέλη: Χριστόφορος Αλεξιάς, Βασίλειος Μπαγιώργος και Γεώργιος Π.Τσιλιγιάννης.

 

-   Στις επόμενες εκλογές που έγιναν τον Ιούλιο του 1985 το Δ.Σ. είχε ως ακολούθως:

Πρόεδρος :         Ελευθέριος Βελάνας,

Αντιπρόεδρος : Αθανάσιος Πλατανιάς,

Γ.Γραμματέας :  Γεώργιος Τσιλιγιάννης,

Ταμίας :               Ευάγγελος Απ.Βδουκάκης,

Μέλη: Θεόδωρος Βδουκάκης, Κων/νος Πλατανιάς και Χριστόφορος Μπρούτας.

 

-   Την 5η Φεβρουαρίου 2007, ομάδα νέων ανθρώπων με τη βοήθεια και προτροπή κάποιων μεγαλύτερων αποφάσισαν την επαναδραστηριοποίηση του Συλλόγου που από εικοσαετία τουλάχιστον ήταν ανενεργός.

  Με μια ενημερωτική επιστολή απευθύνθηκαν στους συγχωριανούς μας τονίζοντας τους την ανάγκη αφύπνισης ώστε το χωριό μας να βγει απ' την αφάνεια. Η ανταπόκριση των συγχωριανών μας ήταν άμεση και αποτελεσματική. Έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα, την 22α Απριλίου 2007, διεξήχθησαν εκλογές από τις οποίες προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας που αποτελείται από:

Πρόεδρος :         Κων/νος Κουμπουλής του Ηλία,

Αντιπρόεδρος : Κατερίνα Πλατανιά του Ανδρέα,

Γ.Γραμματέας :  Νικόλαος Κουνούπης του Αθανασίου,

Ταμίας :               Ανδρέας Μητσόπουλος του Κων/νου,

Μέλη: Θεόδωρος Μπαγιώργος του Βασιλείου, Θεοδώρα Βελάνα του Ιωάννη και Σπυριδούλα Λέτσα του Κων/νου.